iD Studio Architects

Addressing the built environment …

Stephan-Richard1


iD Studio Architects, in Brussel gevestigd, is reeds meer dan 20 jaar actief en wordt geleid door Richard Craddock en Stephan Stouffs.
Stephan is een Belgische architect die in Finland en Groot-Brittannië heeft gewerkt vooraleer hij zich in zijn thuisland vestigde.

Zij hebben een ruime ervaring opgebouwd met zowel nieuwbouw als renovaties, waarbij steeds de bestaande omgeving gerespecteerd wordt, rekening houdend met de veranderende behoeften van de opdrachtgever.

De milieuproblematiek beperkt zich niet enkel tot het bouwproces (passief, energie besparend, lage ecologische voetafdruk, …), maar maakt ook een integraal onderdeel uit van het kantoorbeleid waarbij laag koolstofverbruikend vervoer gestimuleerd wordt.


Team Members

Marion Vancoppenolle
marion(at)idstudio.be
Architect, Project architect
Ordre des Architectes de Bruxelles-Capitale et Brabant wallon

Languages : English, French


Endri Berberi
endri(at)idstudio.be
Stagiaire


Architect Stephan JG Stouffs
stouffs(at)idstudio.be
Hoodzetel : Vlaanderveldlaan 20, 1560 Hoeilaart
Studio : Vorstlaan 348 bus 2, 1160 Brussel
Orde van Architecten van Vlaams Brabant
Reglement van beroepsplichten
iD Studio Projects B.V., Vlaanderveldlaan 20, 1560 Hoeilaart, BTW BE 0786 990 197