iD Studio Architects

Addressing the built environment …

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Diversiteit binnen het kantoor
Bij de selektie van onze medewerkers trachten we naar een verscheidenheid in ervaring, etnische afkomst, moedertaal en geslacht. Momenteel zijn er 4 verschillende nationaliteiten met 5 verschillende moedertalen en waarvan 40% vrouwen.
Wij vinden het heel belangrijk dat elk teamlid zich gewaardeerd weet en zoeken mogelijkheden om iedereen te helpen zijn vaardigheden verder te ontwikkelen.


Milieubeleid
- Betrokkenheid bij lage-energie en passieve constructies
- Stimuleren van energiezuinigheid en respect voor de bijhorende wetgeving in het bouwproces
- Medewerkers worden aangespoord om energie te besparen, afval te sorteren en na te denken over hun mobiliteit
- Een plooifiets is beschikbaar op het kantoor voor alle medewerkers als alternatief transportmiddel
- Regelmatige deelname aan Britse Kamer van Koophandel in België – “Sustainable Business Development Task Force Seminars”, en ook seminaries georganiseerd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer en het NAV, de Vlaamse architectenvereniging

Milieudoelstellingen
- Voor de mobiliteit streven de partners naar ofwel :
- a. vervoer met 0% koolstofuitstoot (fiets)
- b. vervoer met koolstofarme brandstof middelen

Gezondheid en Veiligheid
Alle medewerkers zijn regelmatig in contact met de Gezondheids- en Veiligheidscoördinatoren op verschillende bouwwerven. Ervaringen en feedback op de Gezondheids- en Veiligheidsprocedures worden regelmatig overlegd binnen het kantoor. Iedereen is bewust van de brandvoorschriften, en zijn er tussentijdse updates van de brandweer. We zijn momenteel een schriftelijke gezondheids-en veiligheidsbeleid aan het uitwerken, gekoppeld aan algemene kantoor procedures en milieubeleid.